CSDL quốc gia về pháp luật được nâng cấp, phát triển phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng của người dùng
Sign In

Hoạt động về ứng dụng CNTT

CSDL quốc gia về pháp luật được nâng cấp, phát triển phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng của người dùng

Để phục vụ nhu cầu khai thác ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp, vừa qua, Bộ Tư pháp đã tiến hành nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQG), theo đó, hoàn thiện và mở rộng nhiều chức năng, tiện ích mới cho CSDLQG về pháp luật.

CSDLQG về pháp luật bao gồm: CSDL VBQPPL Trung ương, trong đó có 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước cùng 63 CSDL văn bản quy phạm pháp luật địa phương. Đây là Cơ sở dữ liệu dùng chung cho các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc. Ngày 28 tháng 5 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, nhằm tạo hành lang pháp lý cho CSDLQG về pháp luật hoạt động hiệu quả, giúp người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin pháp lý của Nhà nước.
CSDLQG về pháp luật được xây dựng từ năm 2012, hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2013. Qua gần 04 năm đưa vào khai thác và sử dụng chính thức trên mạng internet, CSDLQG về pháp luật đã cung cấp tương đối đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cho người dân và doanh nghiệp khai thác và sử dụng để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật. Hiện nay, theo thống kê, việc tìm kiếm, khai thác của người dân và doanh nghiệp trên CSDLQG về pháp luật ngày càng tăng, số lượt truy cập vào CSDLQG về PL vào khoảng 50.000lượt/ngày.
Nhằm đáp ứng tốt hơn việc quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDLQG về pháp luật, cũng như nâng cao hơn tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ, bảo mật an toàn thông tin, cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, vừa qua Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đã tiến hành nâng cấp CSDLQG về pháp luật. Việc nâng cấp, phát triển CSDLQG sẽ đáp ứng việc cập nhật cả văn bản quy phạm pháp luật của cả cấp huyện, cấp xã.
Theo đó, CSDLQG về pháp luật đã được phân tách thành 3 hệ thống hoạt động độc lập phục vụ nhu cầu khai thác và quản lý CSDLQG về pháp luật: Hệ thống khai thác: phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa chỉ http://vbpl.vn. Hệ thống biên tập và quản trị: phục vụ việc quản trị, biên tập, cập nhật văn bản pháp luật vào CSDLQG về pháp luật tại địa chỉ https://bientap.vbpl.vn. Hệ thống chia sẻ, trích xuất dữ liệu: phục vụ việc chia sẻ, trích xuất dữ liệu với các CSDL, phần mềm ứng dụng chuyên ngành tại địa chỉ https://ws.vbpl.vn.
CSDLQG về PL với giao diện thân thiện, dễ tìm kiếm, dễ khai thác cũng như dễ dàng tải về sử dụng. CSDL cung cấp các chức năng, tiện ích cơ bản và thuận tiện như: Xem nội dung toàn văn các thông tin liên quan của văn bản; Có mục lục phần, chương, điều của văn bản; Tự động tạo liên kết nhanh đến văn bản liên quan của văn bản đang xem; Xem các văn bản hướng dẫn, thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có)…. của văn bản đang xem; Tự động xác định tình trạng hiệu lực của văn bản khi có văn bản thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, đình chỉ toàn bộ hoặc một phần; văn bản sửa đổi, bổ sung…;Tra cứu lịch sử thay đổi hiệu lực của văn bản; Cho phép quản lý và tra cứu văn bản gốc (như công báo điện tử, bản Scan hoặc bản có chữ ký số); Tra cứu lược đồ các văn bản liên quan; Tải các văn bản về để sử dụng; Tra cứu văn bản tiếng Anh (nếu có); Đối với văn bản của địa phương cho phép tạo liên kết đến văn bản của Trung ương và nhiều tính năng, tiện ích khác.
Như vậy, với việc nâng cấp, phát triển CSDLQG về pháp luật sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng lớn của người dùng cũng như nhu cầu quản lý của các cơ quan nhà nước đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ.