Cục công nghệ thông tin
Sign In
Simax
  • Hoạt động về ứng dụng CNTT
  • Hoạt động khác

Bộ Tư pháp tập huấn sử dụng chữ ký số

22/06/2017

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-BTP ngày 29/05/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Vừa qua, Cục Công nghệ thông tin đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số. Ông Lê Văn Duyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, ông Nguyễn Văn Huy Phó Trưởng phòng Đảm bảo chứng thực chữ ký số và nghiên cứu ứng dụng, Ban Cơ yếu Chính phủ tham dự.

Xem thêm
  • Tin văn bản pháp luật mới về CNTT
  • Tin tức công nghệ

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

15/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Xem thêm
  • An toàn thông tin
  • Kinh nghiệm

Nguy cơ bị mã độc tống tiền khi sử dụng Internet

04/07/2017

Theo khảo sát của Verisite, các trang web trang web lậu có nhiều quảng cáo chứa các phần mềm độc hại, trong đó có phần mềm đòi tiền chuộc đã được tìm thấy gắn trên quảng cáo tại các trang web phim lậu. Khi bấm vào các quảng cáo độc hại này, sau khi bị virus đánh cắp dữ liệu, nạn nhân sẽ bị đe dọa để trả tiền chuộc

Xem thêm