Sign In

Thông Báo

Giấy triệu tập cán bộ tham dự tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

25/11/2015

Thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-BTP ngày 17/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cho các bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thông báo triệu tập Lớp tập huấn Kỹ năng nghiệp vụ cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cho các bộ, ngành và các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Thông báo về việc cử công chức tham gia lớp tập huấn Phân hệ đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến

30/10/2015

Chi tiết thông báo và tài liệu hướng dẫn sử dụng người dùng có thể tải về tại file đính kèm.

Thông báo về việc gián đoạn đường truyền Internet

08/05/2015

Theo thông báo của nhà cung cấp dịch vụ Internet và điện thoại cố định cho trụ sở Bộ Tư pháp tại 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội (Chi nhánh Viettel Hà Nội – Tập đoàn Viễn thông Quân Đội) về việc thực hiện kế hoạch triển khai chỉnh trang đô thị theo chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội.

Giấy triệu tập Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp

14/04/2015

Thực hiện Quyết định số 702/QĐ-BTP ngày 10/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch Tư pháp và căn cứ Phiếu đăng ký cử cán bộ tham gia tập huấn của các Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp thông báo triệu tập Khóa tập huấn như sau:

Công văn về việc cử công chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp

27/03/2015

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp và triển khai Phân hệ trao đổi, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp điện tử, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Phần mềm cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp trên toàn quốc.

Hướng dẫn cài đặt xác thực đăng nhập Cổng thông tin điện tử và Thư điện tử (HTTPS) trên các trình duyệt

28/10/2016

Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho Cổng thông tin điện tử và Thư điện tử khi thực hiện việc đăng nhập qua giao thức Https (Hypertext Transfer Protocol Secure). Khi chọn đăng nhập sẽ có một số cảnh báo.