Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai các Phân hệ phần mềm về quốc tịch cho các Sở Tư pháp
Sign In

Hoạt động về ứng dụng CNTT

Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai các Phân hệ phần mềm về quốc tịch cho các Sở Tư pháp

Sáng nay 30/11, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai các phân hệ phần mềm trong lĩnh vực quốc tịch bằng hình thức trực tuyến cho các Sở Tư pháp trên toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh, các công chức được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ quốc tịch tại Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; đại diện Cục Công nghệ thông tin; Công chức thuộc bộ phận quản lý, giải quyết hồ sơ quốc tịch và bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Sở Tư pháp.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp, trên cơ sở thống nhất với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai sử dụng các Phân hệ phần mềm liên quan trong lĩnh vực quốc tịch.
Các phân hệ phần mềm về quốc tịch được tập huấn triển khai là: Phân hệ trao đổi thông tin hồ sơ quốc tịch điện tử giữa Sở Tư pháp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Phân hệ trao đổi thông tin hồ sơ quốc tịch điện tử) và Phân hệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tại Sở Tư pháp) để thực hiện các thủ tục xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam, thông báo có quốc tịch nước ngoài (sau đây gọi là Phân hệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về quốc tịch).
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Khanh nhấn mạnh, mục tiêu triển khai các phân hệ phần mềm trong lĩnh vực quốc tịch nhằm: cung cấp công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác quản lý, xử lý các hồ sơ về quốc tịch tại Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; rút ngắn thời gian tra cứu thông tin, xử lý hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết các vấn đề về quốc tịch cho các Sở Tư pháp. Ông Khanh cho biết, qua quá trình triển khai thực hiện của các Sở Tư pháp và qua theo dõi của Cục, có nhiều Sở Tư pháp không sử dụng công cụ này, hoặc có sử dụng nhưng chỉ sử dụng nội bộ, nên nhiều Sở không giải quyết công việc về quốc tịch. Tuy vậy, vẫn có những Sở Tư pháp thường xuyên giải quyết công việc quốc tịch.
 

Cũng theo ông Khanh, nhu cầu tra cứu về quốc tịch là rất nhiều, hàng tháng Cục nhận được hàng trăm yêu cầu, không chỉ từ các Sở Tư pháp mà còn từ phía các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành có liên quan nhằm phục vụ công tác chuyên ngành hoặc tổ chức, cá nhân khác. Ông cho rằng, nếu không điện tử hóa, không sử dụng phần mềm về quốc tịch sẽ mất rất nhiều thời gian. 
Buổi tập huấn tập trung vào 2 nội dung: Phân hệ trao đổi thông tin hồ sơ quốc tịch điện tử và Phân hệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về quốc tịch.
 

Theo đó, chuyên gia Cục Công nghệ thông tin đã giới thiệu tổng quan Phân hệ trao đổi thông tin hồ sơ quốc tịch điện tử giữa Sở Tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các chức năng trong phân hệ (bao gồm: trao đổi thông tin về hồ sơ, thông tin về công văn nghiệp vụ giải quyết hồ sơ giữa Sở Tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; trao đổi thông tin về đề nghị tra cứu tình trạng quốc tịch của cá nhân); Giới thiệu tổng quan Phân hệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tại Sở Tư pháp) để thực hiện các thủ tục xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam, thông báo có quốc tịch nước ngoài (cho phép công dân lập tờ khai, đính kèm bản chụp tờ khai có chữ ký và bản chụp các giấy tờ có liên quan lên phân hệ để đăng ký trước thông tin với Sở Tư pháp); Hướng dẫn cách thức tiếp nhận hồ sơ quốc tịch điện tử từ Phân hệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Phần mềm Công cụ quản lý hồ sơ quốc tịch cho Sở Tư pháp; Hướng dẫn triển khai, đưa phân hệ vào sử dụng đáp ứng các yêu cầu trong việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch tại Sở Tư pháp.
Hoàng Vy Anh