Tin văn bản pháp luật mới về CNTT
Sign In

Tin văn bản pháp luật mới về CNTT

​Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng

15/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

​Triển khai 3 nội dung liên quan đến Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

31/07/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện hiệu quả và chất lượng 3 nội dung liên quan Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

23/05/2017

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

23/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

15/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

11/09/2015

Liên Bộ Kế hoạch và đầu tư – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

28/08/2015

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

31/07/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc

29/05/2015

Ngày 28/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQG về pháp luật). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015.