Liên hệ
Sign In

Liên hệ

Liên hệ

Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tư pháp

 

Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
 

Điện thoại: 04.62739718; Fax: 04.62739730
 

Email: cntt@moj.gov.vn 
 

Website: cntt.moj.gov.vn hoặc cntt.botuphap.vn

 

​​​​​​​​