Tập huấn sử dụng chữ ký số và hướng dẫn vận hành, sử dụng Hội nghị truyền hình trực tuyến
Sign In

Hoạt động về ứng dụng CNTT

Tập huấn sử dụng chữ ký số và hướng dẫn vận hành, sử dụng Hội nghị truyền hình trực tuyến

Trong các ngày từ 10-14/10/2016, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp đã tổ chức đợt tập huấn hướng dẫn nâng cao sử dụng chữ ký số và kết hợp tập huấn hướng dẫn vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên môi trường mạng Internet cho Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường Trung cấp Luật.

Mục đích của việc tập huấn lần này là nhằm giúp các đơn vị sử dụng chữ ký số và hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến một cách thành thạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công việc và tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của từng đơn vị nói riêng và Bộ, ngành Tư pháp nói chung.
Đối với nội dung hướng dẫn nâng cao sử dụng chữ ký số, các học viên được giới thiệu tổng quan về chữ ký số, một số văn bản quy định về chữ ký số; thực trạng triển khai chữ ký số trong hệ thống các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; hướng dẫn cài đặt, cấu hình phần mềm; tạo mẫu chữ ký; phê duyệt hồ sơ cán bộ trên phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp…
Đối với nội dung hướng dẫn vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên môi trường mạng Internet các học viên được giới thiệu về phần mềm hệ thống, hướng dẫn sử dụng các tính năng của phần mềm, cũng như thao tác quản lý cuộc gọi và xử lý lỗi.
Ở mỗi nội dung tập huấn, Ban tổ chức đều dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên về các nội dung có liên quan để giúp học viên thực sự hiểu rõ và có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.