Đại hội Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017 - 2019
Sign In

Hoạt động khác

Đại hội Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 10/3, Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 nhằm tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đồng chí Tạ Thành Trung – Ủy viên thường vụ Đoàn thanh niên Bộ, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Bí thư Chi bộ Cục Công nghệ thông tin đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015-2017, đoàn viên Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin luôn tích cực học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của Cục, của Bộ, của Đoàn Khối để rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị. 
Ban Chấp hành Chi đoàn và các đoàn viên luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị của cơ quan là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của Chi đoàn, luôn hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, với số lượng Đoàn viên trẻ chiếm đông đảo trong Chi đoàn, các Đoàn viên của Cục Công nghệ thông tin luôn phát huy tinh thần đoàn kết, học hỏi, có sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện bản thân cũng như xây dựng tập thể vững mạnh hơn. Phát huy tinh thần xung kích thanh niên và thế mạnh trong công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, trong năm vừa qua, đoàn viên thanh niên Cục Công nghệ thông tin đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của cơ quan, từ công tác xây dựng pháp luật, tham mưu, đề xuất giải quyết các công việc chuyên môn được đánh giá cao.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị thời gian qua, đồng chí Tạ Thành Trung – Ủy viên thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, Phó cục trưởng Công nghệ thông tin nhấn mạnh: là Chi đoàn nòng cốt trong tổ chức Đoàn của Bộ Tư pháp, Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin cần tích cực tham mưu, phối kết hợp với Công đoàn, nữ công để tổ chức cho đoàn viên của mình tham gia vào mọi hoạt động, phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt trận và đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính là lĩnh vực Công nghệ thông tin.


Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và khách quan Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 3 đồng chí: Phan Anh Việt, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thái Nguyên.
P.V