Các đơn vị thuộc Bộ phải chủ động trong đề xuất, khai thác, sử dụng ứng dụng CNTT
Sign In

Hoạt động về ứng dụng CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ phải chủ động trong đề xuất, khai thác, sử dụng ứng dụng CNTT

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trong Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin sáng nay ngày 11/01/2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Đào Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng Ban Cơ yếu Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ đến dự Hội nghị.

Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển biến tích cực
Báo cáo công tác năm 2017, ông Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết Cục Công nghệ thông tin đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong Bộ/Ngành Tư pháp, đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ được triển khai toàn diện trong các lĩnh vực như: công tác chỉ đạo điều hành qua môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực: Hộ tịch, Lý lịch tư pháp; Thi hành án dân sự; Trợ giúp pháp lý, Con nuôi; CSDL về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương;... cùng với việc cấp giấy khai sinh và số định danh cá nhân được triển khai thành công tại một số địa phương đã mang lại kết quả thiết thực. Các hạng mục công việc đã hoàn thành tiếp tục góp phần tạo chuyển biến tích cực, đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành.

Việc duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử pháp điển, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị và phục vụ cá nhân, tổ chức; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đảm bảo các trang thông tin thành phần hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo công tác cũng cho rằng nguồn lực đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn hạn chế, đặc biệt là nguồn lực cho xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trên phạm vi toàn quốc; Về kỹ thuật, một số dịch vụ công của Bộ đáp ứng được yêu cầu mức độ 3,4;  tuy nhiên khi triển khai thực hiện, theo quy định của pháp luật người dân vẫn phải trực tiếp đến để thực hiện. Một số đơn vị thuộc Bộ chậm rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3,4; Nhận thức của một số cán bộ sử dụng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin còn hạn chế, chưa tuân thủ các quy định về ATTT. Việc sử dụng các trang thiết bị cá nhân như (máy tính xách tay, thiết bị lưu trữ di động...) chưa được kiểm tra rà soát về ATTT kết nối vào hệ thống mạng nội bộ còn nhiều... 

Trong năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Cục Công nghệ thông tin tập trung vào triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng như: Xây dựng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2; Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử (giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015) theo quy định Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ thi hành án dân sự; Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Bên cạnh đó, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Tiếp tục thực hiện việc duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Cổng thông tin điện tử pháp điển; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự; Nghiên cứu, triển khai bổ sung thêm các tính năng, các chuyên trang, chuyên mục, đảm bảo các Cổng thông tin điện tử hoạt động thông suốt, hiệu quả.

UDCNTT – giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc
Phát biểu tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, nhiệm vụ của Bộ, ngành ngày càng nặng nề trong điều kiện nguồn nhân lực phải cắt giảm, do đó, việc UDCNTT được coi là giải pháp đột phá để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận định sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ với Cục Công nghệ ngày một chặt chẽ hơn, các ý kiến tại Hội nghị cũng đề nghị Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng, mở rộng phạm vi UDCNTT; nâng cấp, phát triển các phần mềm ứng dụng đã có để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời giảm tải các công việc sự vụ cho các đơn vị chuyên môn.

Bày tỏ vui mừng về kết quả UDCNTT của Bộ, ngành năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhận định UDCNTT được nhắc đến nhiều hơn trong tất cả các Kế hoạch, văn bản, đề án, chương trình, điều đó chứng tỏ nhận thức của cán bộ đã được nâng lên một bước và bước đầu đã phát huy được lợi ích, vai trò của UDCNTT trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Cục trong năm 2017 đã nỗ lực, miệt mài để hoạt động UDCNTT cũng như hệ thống thông tin được an toàn, thông suốt, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, ngành.
Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như đề xuất số lượng hoạt động UDCNTT nhiều, việc khai thác còn hạn chế, chưa phát huy được hết hiệu quả. Dịch vụ công trực tuyến của Bộ vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. Việc đề cập UDCNTT trong các chương trình, đề án nhiều nhưng việc hành động còn ở mức độ...
Thứ trưởng đề nghị, năm 2018, sớm tổ chức Hội nghị của Ban chỉ đạo UDCNTT và coi việc xây dựng kiến trúc  Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp là ưu tiên số một; rà soát nhiệm vụ để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và bám sát định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; lưu ý ưu tiên UDCNTT cho lĩnh vực quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chú trọng và đề cao việc khai thác sử dụng các hệ thống, phần mềm đã xây dựng, đồng thời điểm lại các mục và đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng.
Thứ trưởng cũng đề nghị: Cục Công nghệ thông tin tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả và đúng tiến độ nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ, ngành; tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thông tin... Đối với các đơn vị, cần mạnh dạn đề xuất các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tháo gỡ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, chủ động trong các đề xuất khai thác, sử dụng các UDCNTT...
Hoàng Vy Anh