Bộ Tư pháp tập huấn sử dụng chữ ký số
Sign In

Hoạt động về ứng dụng CNTT

Bộ Tư pháp tập huấn sử dụng chữ ký số

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-BTP ngày 29/05/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Vừa qua, Cục Công nghệ thông tin đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số. Ông Lê Văn Duyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, ông Nguyễn Văn Huy Phó Trưởng phòng Đảm bảo chứng thực chữ ký số và nghiên cứu ứng dụng, Ban Cơ yếu Chính phủ tham dự.

Buổi tập huấn có sự tham gia đầy đủ của đại diện Lãnh đạo, cán bộ văn thư hoặc kiêm nhiệm văn thư, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ.
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của chữ ký số, ông Lê Văn Duyên cho biết, việc sử dụng chữ ký số nhằm đảm bảo sự an toàn của thông tin và xác thực nội dung của văn bản. Ông cũng nêu lên một số lợi ích mà việc ứng dụng chữ ký số mang lại như: tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính; không mất thời gian đi lại, chờ đợi; không phải in ấn các hồ sơ; việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký diễn ra tiện lợi và nhanh chóng… Ông mong rằng, buổi tập huấn sẽ trang bị các kiến thức cơ bản cho người sử dụng và những người có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
 

Tại buổi tập huấn, ông Đinh Văn Kết, Chuyên viên phòng Hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin, Cục Công nghệ đã trao đổi những nội dung quan trọng về hiện trạng an toàn thông tin trong thời buổi hiện nay; đồng thời cảnh bảo các nguy cơ về mất an toàn thông tin và đề xuất các phương án giải quyết.
Tập huấn sử dụng chữ ký số diễn ra từ ngày 20/6/2017 đến ngày 21/6/2017 được chia thành 04 lớp. Các cán bộ tham gia đã thực hành ngay trên máy tính và trao đổi trực tiếp với cán bộ hướng dẫn để khi hoàn thành buổi tập huấn có thể áp dụng ngay để giải quyết công việc của mình.
Vy Anh