Giấy triệu tập cán bộ tham dự tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật
Sign In

Thông Báo

Giấy triệu tập cán bộ tham dự tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

Thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-BTP ngày 17/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cho các bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thông báo triệu tập Lớp tập huấn Kỹ năng nghiệp vụ cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cho các bộ, ngành và các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LỚP TẬP HUẤN       

1. Mỗi tổ chức pháp chế của các bộ, ngành cử từ 2 đến 3 cán bộ tham gia tập huấn, bao gồm:

- 01 lãnh đạo tổ chức pháp chế (thực hiện nhiệm vụ phê duyệt văn bản);

- Từ 01 đến 02 cán bộ (thực hiện nhiệm vụ quản trị, biên tập, rà soát).

2. Mỗi Sở Tư pháp cử 3 cán bộ tham gia tập huấn, bao gồm:

- 01 lãnh đạo Sở Tư pháp (thực hiện nhiệm vụ phê duyệt văn bản);

- 02 cán bộ (thực hiện nhiệm vụ quản trị, biên tập, rà soát).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

1. Thời gian tập huấn: 01 ngày, (buổi sáng từ 8g00 - 11g30, buổi chiều từ 13g30 - 17g00)

- Các bộ, ngành: ngày 01/12/2015.

- Các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Đợt 1: Ngày 02/12/2015

Đợt 2: Ngày 03/12/2015

Đợt 3: Ngày 04/12/2015

(Xem chi tiết trong Danh sách phân lớp gửi kèm theo).

2. Địa điểm: Tại Nhà Khách Dân tộc, 349 - Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

III. CHẾ ĐỘ CỦA HỌC VIÊN

Chi phí đi lại, ăn, ở của học viên tham dự Lớp tập huấn do các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn tự thanh toán theo chế độ hiện hành. 

Để Lớp tập huấn đạt kết quả và có chất lượng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng đối tượng và tập trung tại địa điểm nêu trên đúng giờ ghi trong Giấy triệu tập.

* Các thông tin chi tiết cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

- Email: ttdt@moj.gov.vn;

- Người liên hệ: đ/c Ngô Thị Thu Huyền, điện thoại di động: 0987.562.688.

* Lưu ý:

Kế hoạch triển khai tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 2027/QĐ-BTP ngày 17/11/2015 của Bộ Tư pháp được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Văn bản điều hành).