Giấy triệu tập tham dự Lớp tập huấn Trang TTĐT và sử dụng chữ ký số cho các Cục THADS
Sign In

Thông Báo

Giấy triệu tập tham dự Lớp tập huấn Trang TTĐT và sử dụng chữ ký số cho các Cục THADS

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và trên cơ sở danh sách đăng ký cử cán bộ tham gia tập huấn của các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp thông báo triệu tập các lớp tập huấn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ, BIÊN TẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

- 01 Lãnh đạo đơn vị;

- 01 chuyên viên công nghệ thông tin hoặc phụ trách công nghệ thông tin được giao thực hiện quản trị, vận hành Trang thông tin;

-  Cán bộ làm công tác biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

1. Thời gian tập huấn: Buổi sáng từ 8g00 - 11g30, buổi chiều từ 13g30 - 17g00, cụ thể:

Đợt 1: Ngày 15-16/6/2015

+ Ngày 15/06/2015 tập huấn Kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử;

+ Ngày 16/06/2015 tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số.

Đợt 2: Ngày 17-18/6/2015

+ Ngày 17/06/2015 tập huấn Kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử;

+ Ngày 18/06/2015 tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số.

Đợt 3: Ngày 25-26/2015

+ Ngày 25/06/2015 tập huấn Kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử;

+ Ngày 26/06/2015 tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số.

2. Địa điểm: Tại Nhà Khách Dân tộc, 349 - Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

(Danh sách phân lớp, nội dung tập huấn gửi kèm theo).

III. CHẾ ĐỘ CỦA HỌC VIÊN

Chi phí đi lại, ăn, ở của học viên tham dự Khóa tập huấn do các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn tự thanh toán theo chế độ hiện hành.

Để đợt tập huấn đạt kết quả và có chất lượng, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng đối tượng và tập trung tại địa điểm nêu trên đúng giờ ghi trong Giấy Triệu tập; chỉ đạo nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn quản trị người dùng, biên tập, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Chỉ đạo, điều hành: http://moj.gov.vn hoặc Trang thông tin của Cục Công nghệ thông tin tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/cntt/Pages/ho-tro-ky-thuat.aspx.

* Các thông tin chi tiết cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

- Email: ttdt@moj.gov.vn;

- Người liên hệ: đ/c Hà Văn Đoàn, điện thoại di động: 0989.713.619

* Lưu ý:

- Để đảm bảo nội dung thực hành phần chữ ký số, đề nghị các học viên khi tham gia tập huấn mang theo USB eToken (chữ ký số) đã được cấp cho cá nhân. Trong trường hợp chưa được cấp, đề nghị mang theo USB eToken của đơn vị đã được cấp.

- Học viên tham dự lớp tập huấn có nhu cầu hỗ trợ đặt phòng xin liên hệ:

-  Nhà khách Dân Tộc – 349, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại Lễ tân: 04.3762.7072;

- Khách sạn A25 Hotel – ngõ 379 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội -  điện thoại Lễ tân: 04.3832.6918 hoặc 04.3232.1851.

hoặc đồng chí Hà Văn Đoàn – cán bộ của Cục Công nghệ thông tin, điện thoại di động: 0989.713.619.

(Kế hoạch triển khai tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-BTP Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ Tư pháp được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Văn bản điều hành).