Thông báo về việc gián đoạn đường truyền Internet
Sign In

Thông Báo

Thông báo về việc gián đoạn đường truyền Internet

Theo thông báo của nhà cung cấp dịch vụ Internet và điện thoại cố định cho trụ sở Bộ Tư pháp tại 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội (Chi nhánh Viettel Hà Nội – Tập đoàn Viễn thông Quân Đội) về việc thực hiện kế hoạch triển khai chỉnh trang đô thị theo chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo đó dự kiến từ ngày 08/05/2015 đến 16/05/2015, Chi nhánh Viettel Hà Nội sẽ thực hiện tối ưu các tuyến cáp treo trong khu vực Quận Ba Đình và có thể sẽ ảnh hưởng đến đường truyền Internet và điện thoại cố định của Bộ Tư pháp.

Vì vậy, Cục Công nghệ thông tin xin thông báo để các đơn vị thuộc Bộ chủ động sắp xếp công việc có liên quan đến đường truyền Internet và điện thoại cố định trong thời gian trên tránh ảnh hưởng đến công việc chung.

Trân trọng cảm ơn!