Giấy triệu tập Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp
Sign In

Thông Báo

Giấy triệu tập Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp

Thực hiện Quyết định số 702/QĐ-BTP ngày 10/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch Tư pháp và căn cứ Phiếu đăng ký cử cán bộ tham gia tập huấn của các Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp thông báo triệu tập Khóa tập huấn như sau:

   

1. Thời gian, địa điểm tập huấn

Khóa tập huấn được chia thành 02 lớp, mỗi lớp 2 ngày, cụ thể:

Lớp 1:

- Thời gian: ngày 20/4/2015 - 21/4/2015 (buổi sáng từ 7g30 – 11g30, buổi chiều 13g30 – 17g00);

- Số lượng: 55 học viên (Danh sách chi tiết kèm theo Giấy triệu tập này);

- Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 1 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Lớp 2:

- Thời gian: ngày 24/4/2015 - 25/4/2015 (buổi sáng từ 7g30 – 11g30, buổi chiều 13g30 – 17g00);

- Số lượng: 64 học viên (Danh sách chi tiết kèm theo Giấy triệu tập này);

- Địa điểm: Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại lễ tân: 08.38291436.

2. Chế độ của học viên

Chi phí đi lại, ăn, ở của học viên tham dự Khóa tập huấn do các đơn vị tự thanh toán theo chế độ hiện hành.

* Các thông tin chi tiết cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

- Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp;

- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại: 04.62739716 – Fax: 04.62739730;

- Email: httt@moj.gov.vn;

- Người liên hệ: đ/c Đỗ Thị Hảo, đ/c Nguyễn Minh Dũng.

* Lưu ý:

Để đợt tập huấn đạt hiệu quả, đề nghị học viên tham dự đợt tập huấn:

- Tập trung tại địa điểm nêu trên đúng giờ;

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Chỉ đạo, điều hành: http://moj.gov.vn  hoặc trong mục Hướng dẫn sử dụng của phần mềm tại địa chỉ: http://demolltp.moj.gov.vn.

Đối với lớp tập huấn tại Hà Nội, học viên có nhu cầu hỗ trợ đặt phòng xin liên hệ đ/c Hà Văn Đoàn - Cục Công nghệ thông tin (điện thoại 0989.713.619).