Công văn về việc đăng ký ký xác thực thông tin lý lịch tư pháp điện tử khi cung cấp thông tin
Sign In

Thông Báo

Công văn về việc đăng ký ký xác thực thông tin lý lịch tư pháp điện tử khi cung cấp thông tin

Nhằm triển khai phân hệ tiếp nhận, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp điện tử giữa Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đúng quy định và đúng tiến độ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

+ Cung cấp thông tin về công chức ký chữ ký số xác thực đối với thông tin lý lịch tư pháp điện tử (Mẫu danh sách đăng ký).

+ Kê khai Giấy đề nghị cấp chứng thư số trong trường hợp Quý đơn vị đề nghị Cục Công nghệ thông tin cấp phát chứng thư số cho công chức ký chữ ký số xác thực nhưng chưa được cấp phát chứng thư số của Ban Cơ yếu chính phủ (Mẫu số 01).

Đề nghị Quý đơn vị gửi thông tin về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 08/4/2015.

*  Thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin;

Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội;

Điện thoại: 04.62739719/04.62739729; 0989.713.619;

Người liên hệ: đ/c  Hà Văn Đoàn;

Email: kythuat@moj.gov.vn.

Đơn vị tải Công văn và biểu mẫu tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/cntt trong mục Thông báo.

File đính kèm