Thông báo Kết quả trúng tuyển thi kỳ thi tuyển công chức của Cục Công nghệ thông tin
Sign In

Thông Báo

Thông báo Kết quả trúng tuyển thi kỳ thi tuyển công chức của Cục Công nghệ thông tin

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 124/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức của Cục Công nghệ thông tin và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin thông báo các thí sinh có tên sau trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của Cục Công nghệ thông tin và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm:

 

TT

SBD

Họ Tên

Ngày sinh

Ngoại ngữ

Kiến thức chung

Nghiệp vụ chuyên ngành CNTT

Thi viết

Trắc nghiệm

1

02

Đinh Văn Kết

16/4/1989

75

85

72.5

85

2

03

Hà Huy Trường

13/4/1988

60

60

60

75

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, các thí sinh trúng tuyển phải đến Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định của pháp luật.