Hướng dẫn cài đặt xác thực đăng nhập Cổng thông tin điện tử và Thư điện tử (HTTPS) trên các trình duyệt
Sign In

Thông Báo

Hướng dẫn cài đặt xác thực đăng nhập Cổng thông tin điện tử và Thư điện tử (HTTPS) trên các trình duyệt

Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho Cổng thông tin điện tử và Thư điện tử khi thực hiện việc đăng nhập qua giao thức Https (Hypertext Transfer Protocol Secure). Khi chọn đăng nhập sẽ có một số cảnh báo.

 

Để bỏ qua các cảnh báo trong các lần đăng nhập tiếp theo, người dùng có thể tải file đính kém bên dưới

Sau khi tải file installrootca.rar về máy tính của mình, người dùng giải nén sẽ thấy file đó là installrootca.exe.

Sau đó chạy file installrootca.exe. Sau người dùng mở trình duyệt và đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử hoặc thư điện tử Bộ.
Trường hợp người dùng không muốn cài đặt và truy cập nhanh các tên miền mã hoá HTTPS thì tải và làm theo hướng dẫn sau đây.

 

File đính kèm